Tjugo år efter folkmordet i Srebrenica

Jag har just kommit tillbaka från en tjänsteresa i Bosnien Hercegovina, och känner mig omtumlad. Mitt slumrande minne av kriget på Balkan på 1990-talet väcktes till liv. Bilder på avmagrade män bakom taggtråd i koncentrationsläger, kvinnor och barn som söker skydd undan folkmordet i Srebrenica, krypskyttarna och blodstänket efter granatanfallet på marknaden i Sarajevo, liksom den sönderskjutna medeltida bron i Mostar fick liv igen. Nu, drygt 20 år senare, besökte jag dessa platser och träffade människor som överlevt etnisk resning och folkmord. Jag blev mycket tagen av dessa vittnesmål. Tyvärr  förefaller det som om samhället är oförmöget att ta hand om dessa viktiga berättelser. Det borde man göra; för de drabbades skull och deras behov av upprättelse, men också för att ge hela det bosniska folket möjligheten till försoning och framtidstro. Just nu pågår en smutsig strid om tolkningsföreträde om Bosnien Hercegovinas historia, liksom krigets orsaker och utfall. För mig blev resan en lektion i historiebruk och faran med nationalism. Att låta detta vackra land, med sin stolta mångkulturella historia, få fortsätta blöda är en tragedi.

IMG_1590.JPG

Publicerat i Efter massmorden i Norge

Spåren, där transporterna stannade

Det hade aldrig hänt mig tidigare. Och känslan var överväldigande, när jag för första gången blev drabbad av ett konstverk. ”Spår – ett minnesmärke” är en avgjutning av en bit järnvägsräls och en färgglad leksaksboll.  Jag såg verket första gången på Etnografiska museet i Stockholm. Det kan ha varit i början av 1996. Jag minns att det vinter och kallt.

I presentationstexten av verket fanns ett fotografi av järnvägsspåren till Auschwitz. Under fotografiet en bildtext: ”Spåren, där transporterna stannade. En boll rullar mellan spåren, oundvikligt in i framtiden”. Vad menas att bollen rullar in i framtiden? Jag dröjde kvar till museet stängde.

Några år senare träffades vi, konstnärinnan bakom verket Lenke Rothman och jag. Vi båda hade blivit invalda som experter i den statliga utredning som skulle undersöka förutsättningarna att ”utreda etablerandet av ett Forum för Levande historia”.

Lenke Rothman närmade sig uppgiften med ödmjukhet och intellektuell nyfikenhet. Hur kan vi skapa förutsättningar för unga människor att lära om, och samtidigt lära av, Förintelsen? Hon betonade ofta betydelsen av konstnärligt skapande också i denna lärandeprocess. Först nu förstår jag hur viktiga hennes inlägg skulle komma att bli för mig och min egen resa mot att bli chef för denna myndighet.

Bilden av ”bollen som rullar in i framtiden” har jag burit med mig. Som en metafor över hur tidslinjerna löper både bakåt och framåt. Till och från Auschwitz. Kan det ske igen? Ser vi spåren? Tolkar vi tecknen? Tar vi utmaningen att själva bestämma i vilken riktning bollen ska rulla?

Lenke Rothman närde en önskan om att få ”sy ihop ord och händelser”. Att foga samman delar som gått sönder blev hennes drivkraft som konstnär, överlevande till Förintelsen och människa. ”Jag syr ihop vreden med förhoppning”, som hon själv uttryckte det.

Jag vill tro att denna ”förhoppning” representerar framtiden. Optimismen. Det går att läka såren efter den stora katastrofen. Men då behöver vi erkänna den och se vilka spår den satt, främst hos de drabbade men också i hela vår västerländska civilisation.

Konsten kan väcka känslor, och utmana vårt sätt att se på det vi trodde oss veta. Konsten kan få oss att tänka om, tänka nytt.

Nu är cirkeln sluten. Lenke Rothmans konst visas på Forum för levande historia. Den institution hon själv var med och skapade.

Utställningen pågår till den 1 september 2018. Varmt välkomna att ta del av ett unikt konstnärskap och livsöde!

Publicerat i Efter massmorden i Norge

Prata rasism

Den 21 mars 1960 hölls en demonstration i Sharpeville i Sydafrika. Tusentals demonstranter hade samlats för att protestera mot apartheidsystemet. Polis öppnad eld mot folksamlingen, 69 människor dödades och många skadades. Dagen kom att bli en symbol för motståndet mot apartheid och utsågs av FN till världssamfundets dag mot rasism och diskriminering. En dag att minnas de som föll offer, en dag att stå upp mot rasism.

Det är också en dag att uppmärksamma det engagemang som finns hos alla de som arbetar mot rasism och diskriminering.

Rasism angår oss alla. Genom att minnas och dra lärdom av historien kan vi bättre förebygga och motverka rasism i vår samtid. Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället och det är en fråga som alla samhällsaktörer behöver förhålla sig till.

I vår satsning Prata rasism har vi samlat vårt arbete mot rasism, alltifrån klassrumsmaterial till poddar, forskningsrapporter och information om seminarier och fortbildningar. Vi har länge arbetat med att stödja skolans viktiga arbete. Men vi vänder oss också till myndigheter, yrkesgrupper och civilsamhället.

Genom kunskap vill vi inspirera till samtal och bidra till att stärka människors förmåga att förebygga och motverka rasism. För alla människors lika värde.

Publicerat i Alla människors lika värde, rasism

Försoning, yttrandefrihet och sanningen om det förflutna

Den 26 januari, en dag före Förintelsens minnesdag, beslutade Polens parlament om en ny lag. Lagen ska göra det straffbart att ”offentligt och mot fakta” hävda att polacker eller den polska staten var medskyldiga till nazisternas brott under andra världskriget. Kritiker menar att Polen nu har tagit ytterligare ett steg bort från yttrandefrihet och demokrati. Även inom Polen höjs röster mot PIS-regeringens agerande i vad som anses vara ett försök att stärka polsk patriotism och ”polsk heder”.

Bakgrunden till denna lag kan ha flera skäl. Utifrån det sakområde jag själv representerar, det vill säga fakta och minnesförmedling om Förintelsen, är den nya lagen ett uttryck för historierevisionism. Ett försök att skriva om historien. Men lagen kan inte ändra den historiska verkligheten och sanningen om Polens delaktighet i fördrivningen och mördandet av judar. Det som har hänt, har hänt.

Den framstående israeliske historikern Yehuda Bauer, som nyligen gästade Sverige, fördömer i skarpa ordalag Polens agerande. ”Jag är mycket misstänksam mot användandet av begrepp som  ´nationell heder`, i synnerhet när det förekommer i samband med nation eller etnicitet”.

Bauer menar vidare att Polen bryter mot det mellanstatliga samarbetet inom International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), där Polen är medlem,, liksom Stockholmsdeklarationen från år 2000, i vilken det bland annat står: ”Tillsammans måste vi hålla sanningen om Förintelsen levande gentemot dem som förnekar den. Vi måste stärka våra folks moraliska engagemang och våra regeringars politiska åtagande att säkerställa kommande generationers kunskap om orsakerna till Förintelsen och förmåga att begrunda dess följder.”

Jag instämmer helt med Bauer om att inget civiliserat land kan anta en sådan lag. Den står i vägen för försoning, yttrandefrihet och sanningen om det förflutna. Därför måste vi vädja till alla medlemsländer inom IHRA att agera för att förmå Polen att omedelbart slänga lagförslaget i papperskorgen.

Publicerat i Efter massmorden i Norge

Förintelsen – en angelägenhet för framtiden

Idag är det den internationella minnesdagen för Förintelsen. Det känns fint och rätt att vi uppmärksammar denna dag. Särskilt nu när det är få överlevande kvar i livet. Vi har mycket att tacka dem för. För att de har orkat dela med sig av sina erfarenheter – trots att det väckt mardrömmar till liv. Och inte minst för att de rest land och rike runt och berättat för svenska ungdomar om faran med nazismen.

Flera av de överlevande har också följt med på resor till Förintelsens minnesplatser. I höstas var arrangerade Forum för levande historia en resa till Polen som gick i Max Safirs fotspår. Max var själv med på resan, 92 år gammal, och still going strong – trots allt förfärligt han har varit med om.

Vi besökte Max hemstad Bodzentyn – ett litet samhälle med ett torg, en huvudgata och en kyrka. Inte så mycket mer. Men före kriget fanns här ett myller av judiska bagare, skräddare, skomakare och hantverkare av olika slag. Vi stannade bussen mitt i byn och Max fick peka ut var de bodde. Föräldrar, farbröder, kusiner, mostrar, grannar, klasskamrater. Alla är borta. Och inget minnesmärke finns det. Bara en övergiven och övervuxen begravningsplats en bit bort i skogen.

Vi hade kunnat åka till många städer i hela Polen, ja faktiskt i hela Europa och uppleva samma tomhet.

Vår färd gick vidare till Auschwitz – Birkenau där över en miljon människor mördades. Vi gick ur bussen och följde det raka järnvägsspåret mot det gamla barackområdet. Samtidigt drog en iskall vind över fältet. Max visade oss ruinen av den barack där han tillbringat flera år. Han stod där i den kylslagna vinden och berättade om livet i Auschwitz – Birkenau.  Vi stod i en halvcirkel med uppdragna axlar. Så nära varandra det bara gick. Vi behövde vi känna mänsklig värme, trots att vi var främlingar för varandra.

Idag för precis 73 år sedan, den 27 januari 1945, befriades Auschwitz – Birkenau av den röda armén. Men då hade Max och tusentals andra fångar redan tvingats iväg. De vandrade under övervakning i kolonner utan vinterkläder eller riktiga skor på dödsmarschen genom Polen till Tyskland och Österrike. Flertalet föll ner längs vägen. De reste sig aldrig.

När jag senare satt i bussen, och lät alla intryck sjunka in och tittade ut över landskapet – såg jag inga andra färger än rött. Rött som blod.

Max befriades av engelsmännen i Mauthausen. Ett koncentrationsläger strax utanför Linz i Österrike. Då vägde han 24 kilo. Han var svårt medtagen, ensam och övergiven i en värld som låg i ruiner – slagen efter ett vettlöst krig som skördat 60 miljoner människor.

Ja, så såg det ut. Bokslutet över Hitler och den tyska nazismens framfart i Europa.

Vi som lever idag, vi har facit i hand. Vi kan titta tillbaka på 1900-talet och dra slutsatser. Vi vet vad nazismen är för en slags ideologi. Vi vet att den tänjer och testar demokratins gränser, i syfte att förgöra den inifrån. Den är som ett gift. Det kanske börjar med judarna, men det slutar inte där.

Därför är denna dag, till Förintelsens minne, en angelägenhet för vår samtid och för vår framtid.

Publicerat i Antisemitism, antiziganism, Förintelsen, Förintelsens minnesdag

Antisemitism – en angelägenhet för hela samhället

Vi närmar vi oss slutet av 2017 med ett mörkt bokslut när det gäller antisemitism. Vi har sett nazister marschera på gatorna och skrika ut sitt hat. Vi har sett attentat och demonstrationer med antisemitisk grund.

Händelserna förra helgen väcker stor skräck och rädsla bland judar i Sverige. Faran med antisemitismen är en angelägenhet för hela samhället. Vi vet att hat föder hat. Ett angrepp mot en minoritets mänskliga rättigheter är ett angrepp på hela det demokratiska samhället. Och det kräver därför hela samhällets kraftfulla respons. Det är viktigt att alla de goda krafter som finns i samhället sluter upp i denna fråga.

Judehatet liksom andra former av rasism är inget naturtillstånd, det går att skapa förändring. Forum för levande historia arbetar på många olika sätt med att uppnå en sådan förändring. Vi träffar elever, vi ger lärare stöd genom fortbildning och producerar material för alla som vill ha mer kunskap om och handledning i hur man bemöter antisemitism och andra former av rasism.

Vi som samhälle får aldrig ge upp kampen mot dessa antidemokratiska krafter. Låt oss därför sikta på att skriva ett betydligt ljusare bokslut 2018. Vi på Forum för levande historia kommer att göra vårt yttersta för att så ska ske.

Gott nytt år!

/Ingrid Lomfors
Överintendent Forum för levande historia

Publicerat i Efter massmorden i Norge

Arbetet med att motverka rasism och intolerans måste fortsätta

Bokmässan har i dag låtit meddela att man inte kommer att upplåta plats till högerextrema tidningen Nya Tider vid nästa års mässa i Göteborg. Låt oss hoppas att Bokmässan nu kan fortsätta vara en mötesplats med fokus på det litterära och aktuella samtalet.

Trots Bokmässans beslut är problemet med rasism högst påtagligt närvarande i vårt samhälle. Arbetet med att motverka rasism och intolerans måste fortsätta. Litteraturen är vårt kollektiva minne, och som sådan nödvändig för all mänsklig, kulturell och samhällelig utveckling. Genom den litterära berättelsen öppnas nya världar, vi lär oss att byta perspektiv, och tränas i att förstå hur andra människor tänker och agerar.

Bokmässan är därför en viktig plattform för kompetensutveckling, inte minst för alla de lärare och bibliotekarier som kommer till mässan. Dessa två yrkesgrupper är också våra viktigaste målgrupper. Mot den bakgrunden är jag väldigt glad att Forum för levande historia är en av Bokmässans huvudsakliga samarbetspartner nästa år. Tillsammans kan vi bidra till det kunskapsbaserade samtalet om hur vi kan främja arbetet mot rasism och intolerans i vår tid.

Låt oss hämta kunskap från historien, och bli inspirerade av denna dikt, så att vi alla tillsammans kan…

”….få en plats i händelserna,
ta vägen i vyerna,
leta reda på det minsta bland misstagen.
Ett enastående tillfälle
att minnas för en stund
vad man pratade om i den släckta lampans sken…”
(Szymborska ”Noterat” ur Stunden 2002)

/Ingrid Lomfors
Överintendent Forum för levande historia

Publicerat i rasism